Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu sa temom: Unapređenje sistema zaštite potrošača i podizanje svesti javnosti o pravima potrošača

Povodom Konkursa pristiglo je 10 prijava sa predlozima programa. Komisija za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa i ustanovljeno je da 9 predloga programa ispunjava zahtevane uslove za učešće na Konkursu.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjena Lista vrednovanja i rangiranja.

Učesnici Konkursa imaju pravo na:

1. uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja programa;
2. prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja programa.

Prigovor se podnosi poštom, na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu: ivana.vujic@mtt.gov.rs.

Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Lista vrednovanja i rangiranja
251.2 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...