Obaveštenje o objavljivanju drugog Javnog poziva za učešće u sprovođenju projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u RS

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje drugi Javni poziv zainteresovanim operatorima elektronskih komunikacija za učešće u sprovođenju projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture koji će trajati do 07.12.2020. godine. Poziv se odnosi na zajedničku izgradnju širokopojasne komunikacione infrastrukture u 200 naselja u 77 opština u Republici Srbiji.

Pravo da podnesu prijavu i učestvuju na Javnom pozivu, imaju svi operatori elektronskih komunikacija koji  obavljaju ili su ovlašćeni da obavljaju delatnost  elektronskih komunikacija u smislu Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013-US, 62/2014 i 95/2018-dr. zakon) i koji su upisani u evidenciji operatora javnih komunikacionih mreža i usluga koju vodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

U pitanju je drugi javni poziv za prvu fazu Projekata izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima u RS koja će trajati do 2022. godine.

 

Javni poziv za izgradnju širokopojasne komunikacione infrastrukture
408.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 1 – Podaci o naseljima
Prilog 2 – Obrazac prijave
45.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 3 – Model ugovora
289.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 4 – Vektorski fajl
190.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...