Odluka o izboru programa kojom se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Odluku o izboru programa kojom se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu, na temu „Efikasna zaštita prava i interesa potrošača“.

Povodom Konkursa pristiglo je 13 prijava sa predlozima programa. Komisija za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa i ustanovljeno je da je 10 predloga programa ispunilo zahtevane uslove za učešće na Konkursu.

Odlukom o izboru programa se dodeljuju sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje 7 programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača.