Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину, на тему „Ефикасна заштита права и интереса потрошача“.

Поводом Конкурса пристигло је 13 пријава са предлозима програма. Комисија за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину извршила је оцену испуњености услова за учешће подносиоца предлога програма и установљено је да је 10 предлога програма испунило захтеване услове за учешће на Конкурсу.

Одлуком о избору програма се додељују средства из буџета Републике Србије за финансирање 7 програма од јавног интереса у области заштите потрошача.