Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu sa temom: Jačanje zaštite potrošača kroz unapređene mehanizme Zakona o zaštiti potrošača.

Povodom Konkursa pristiglo je 12 prijava sa predlozima programa. Komisija za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa i ustanovljeno je da 9 predloga programa ispunjava zahtevane uslove za učešće na Konkursu.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjena Lista vrednovanja i rangiranja.

Učesnici Konkursa imaju pravo na:

  1. uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja programa uz prethodnu najavu na e-mail adresu: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs ili na broj: 011/361-66-24;
  2. prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja u roku od 8 dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja programa.

Prigovor se podnosi poštom, na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu: dragana.drobnjak@mtt.gov.rs.

 Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Lista vrednovanja i rangiranja
156.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...