Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2021. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте  едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење средстава имају непрофитне институције.

Приликом доделе средстава поштоваће се следећи критеријуми:

1)  референце пројекта: област у којој се реализује пројекат, дужина трајања пројекта, укупан број лица потребан за реализацију пројекта;

2)   испуњеност циљева, односно  утицај на развој туристичких производа и туристичких простора, као и усклађеност са Стратегијом развоја туризма;

3)   оцена сразмерности тражених средстава и очекиваних резултата;

4)   одрживост пројекта;

5)   обезбеђеност суфинансирања из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова ЕУ, донација, легата, кредита и друго;

6)   испуњеност уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду.

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs и портала Е-Управа.

Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства, закључно са 31.03.2021. године.

Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 481
16.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац изјаве 1- о обезбеђености средстава за реализацију пројекта
21.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац изјаве 2- о непостојању сукоба интереса
17.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...