Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2021. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte  edukacije i treninga u turizmu.

Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se sledeći kriterijumi:

1)  reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;

2)   ispunjenost ciljeva, odnosno  uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;

3)   ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;

4)   održivost projekta;

5)   obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;

6)   ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs i portala E-Uprava.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva, zaključno sa 31.03.2021. godine.

Konačna rang lista odobrenih projekata sa ekonomske klasifikacije 481
16.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Odluka o izboru projekata kojima se dodeljuju sredstva dotacija 2021.godine
131.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac specifikacije računa za pravdanje sredstava subvencija, transfera i dotacija
16.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini
31.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac izjave 1- o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta
21.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac izjave 2- o nepostojanju sukoba interesa
17.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...