(други) Конкурс за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012 – 2013. година

Република Србија

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 2012 – 2013. ГОДИНА

ТЕМА: Јачање капацитета удружења потрошача на унапређењу саветовања, информисања и помоћи потрошачима у остваривању њихових права

Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012 – 2013. година су Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09, 99/11), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 8/12), члан 131. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, број 73/10) и Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл. гласник РС“, број 93/12).

Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има само оно удружење потрошача које је евидентирано (Правилник о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача „Сл. гласник РС”, бр. 32/11), а чије је седиште у региону за који конкурише.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење или савез, подносилац предлога, има седиште у региону на који се програм односи. Укупно ће бити изабрана три програма удружења потрошача и то по један за сваки од следећих региона:

1. Војводина,
2. Шумадија и Западна Србија, и
3. Београд.
Број предложених програма од стране једног удружења или савеза је ограничен на један програм.

Финансијска средства су обезбеђена Законом о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл. гласник РС“, број 93/12) и износе укупно 32.200.000,00 (словима: тридесетдвамилионадвестотинехиљада) динара.
Износ средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача износи:

– најмање 6.500.000,00 (словима: шестмилионапетстотинахиљада) динара, а највише 6.800.000,00 (словима: шестмилионаосамстотинахиљада) динара за регион Војводине и регион Шумадије и Западне Србије; и

– најмање 11.500.000,00 (словима: једанаестмилионапетстотинахиљада) динара, а највише 11.800.000,00 (словима: једанаестмилионаосамстотинахиљада) динара за регион Београда.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Рок за подношење пријава предлога програма је 30. новембар 2012. године до 16 часова.

Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Одељење за заштиту потрошача, бр. телефона: 011/361-0273; e-mail адреса: olivera.maric@mtt.gov.rs.

Овде можете преузети:

 

Листа вредновања и рангирања
4.0 MB
613 Преузимања
Детаљније...
Коначна листа вредновања и рангирања
3.3 MB
587 Преузимања
Детаљније...
Решење о избору програма
894.4 KB
638 Преузимања
Детаљније...