Закони

Закон о трговини
Закон о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 52/19)
324.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронској трговини
Закон о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр.41/09, 95/13 i 52/19)
414.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о робним берзама
Закон о робним берзама („Сл. гласник РС“ бр. 52/19)
248.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о фискалним касама
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
357.1 KB
5952 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити конкуренције
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ: 51/09)
249.8 KB
3125 Преузимања
Детаљније...

Закон о општој безбедности производа
Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
123.9 KB
2940 Преузимања
Детаљније...

Закона о заштити конкуренције
Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13)
249.8 KB
1532 Преузимања
Детаљније...

Закон о поштанским услугама
Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 77/19)
269.0 KB
4040 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронским комуникацијама
Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14, 95/18-др. закон)
Верзија: -
376.5 KB
2793 Преузимања
Детаљније...

Закон о спољнотрговинском пословању
Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/09, 36/11 - др. зaкoн, 88/11, 89/15)
266.1 KB
3153 Преузимања
Детаљније...

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 95/13, 41/18 и 91/19)
23.8 KB
7329 Преузимања
Детаљније...

Закон о извозу и увозу РДН
386.2 KB
2905 Преузимања
Детаљније...

Закон о заштити потрошача
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон)
430.6 KB
14430 Преузимања
Детаљније...

Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама
99.4 KB
769 Преузимања
Детаљније...

Закон о информационој безбедности
Закон о информационој безбедности („Сл. гласник РС“ 6-16, 94-17 и 77-19)
371.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о оглашавању
297.3 KB
966 Преузимања
Детаљније...

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
325.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Law on electronic document electronic identification and trust services in electronic business
252.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Law on Information Securty
Law on Information Securty (“Official Gazette of the RS”, No 6/16, 94/17 and 77/19)
578.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о угоститељству
493.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Закон о туризму
624.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

LAW on Real Estate Sale and Lease Brokerage
LAW on Real Estate Sale and Lease Brokerage Official Gazette of the Republic of Serbia No. 95 of 31 October 2013, 41 of 31 May 2018, 91 of 24 December 2019
34.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...