На Влади усвојен Акциони план за отворену управу

На предлог Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Влада је 25. aприлa 2013. године усвојила Aкциони план за отворену управу уз помоћ ИКТ-а, а у склопу приступања Републике Србије Партнерству за отворену управу (ПОУ) за 2013. годину.

Акционим планом постављени су главни циљеви и смернице за унапређење деловања јавне управе и повећање њене транспарентности, којим се предвиђају активности на пољу већег укључивања грађана и привреде. Једна од битнијих ставки Акционог плана јесте успостављање механизама за сарадњу цивилног друштва и невладиног сектора са државом у процесу креирања отвореније управе.

Предложени Акциони план у склопу приступања Републике Србије ПОУ за 2013 годину, представља обједињене активности утврђене стратешким актима Владе и програмским документима.

Партнерство за отворену управу (Open Government Partnership – OGP), је нова мултилатерална иницијатива, која има за циљ обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у областима као што су јавност рада, сарадња са организацијама грађанског друштва, борба против корупције и употреба нових технологија, како би органи јавне власти радили отвореније, делотворније и одговорније.

Тренутно у ПОУ учествује 52 државе, међу којима је већина земаља ЕУ, као и држава кандидата из нашег региона (Хрватска, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора). Критеријуме за приступање ПОУ, Република Србија је испунила реализацијом кључних реформи у области транспарентности јавних финансија, као и спровођења Закона о приступу информацијама од јавног значаја и Закона о агенцији за борбу против корупције. Тиме је Република Србија испnунла минималне услове у четири кључна подручја од интереса за ПОУ. У складу са тим, као даљи корак, Репбулика Србија је послала писмо о намери приступања управљачком комитету ПОУ (у марту 2012) и  усвојила предлог Националног акционог плана.

Акциони план за отворену управу уз примену ИКТ-a за 2013. годину
153.5 KB
995 Преузимања
Детаљније...