Студија о могућностима искоришћења дигиталне дивиденде

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је израдило студију под називом Могућности искоришћења дигиталне дивиденде у Републици Србији.

Студија обухвата основне карактеристике РС у области електронских комуникација, преглед развоја дигиталне телевизије и мобилних широкопојасних система са посебним освртом на интересе и потребе корисника и пружаоца аудиовизуелних и мобилних електронских комуникационих услуга, као и препоруке које се односе на коришћење овог дела спектра у РС. Такође, ова студија садржи и основне податке о искоришћењу дигиталне дивиденде у европским државама, а нарочито о начину на који је дигитална дивиденда додељена и финансијским средствима која су добијена од продаје овог дела радио-фреквенцијског спектра.

Дигитална дивиденда је део радио-фреквенцијског спектра који се ослобађа по преласку на дигитално емитовање телевизијског програма. Овај део спектра има изузетан потенцијал за искоришћење од стране широкопојасних система. Након завршета процеса дигитализације, дигитална дивиденда ће путем јавног тендера бити дата на коришћење мобилним телекомуникационим операторима.

Коришћењем дигиталне дивиденде за мобилни широкопојасни приступ омогућиће се грађанима у руралним подручјима приступ Интернету, док се за кориснике мобилног Интернета у урбаним подручјима пружа могућност бржег интернета. На овај начин, грађанима се обезбеђује приступ информацијама и садржају било када, било где и на било ком уређају.

Према различитим студијама које су спроведене у претходним годинама у свету, утврђено је да повећање броја прикључака широкопојасног приступа интернету директно утиче на повећање бруто друштвеног производа. Осим тога, чињеница да БДП и запошљавање паралелно расту, указује на то да широкопојасни приступ има значајан утицај на пораст пословања и генерише стабилан економски развој.

Студија о могућностима искоришћења дигиталне дивиденде у Републици Србији
2.1 MB
1488 Преузимања
Детаљније...