Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 12. априла 2017. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 14. априла до 3. маја 2017. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на е-маил: marija.vucinic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, Немањина 22-26, Београд.

У току јавне расправе биће организован округли сто у Београду који ће се одржати 21. априла 2017. године у Привредној комори Србије, Ресавска 15, сала 2, Београд, са почетком у 10 часова.
По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије и припремити коначну верзију Предлога стратегије за разматарање на седници Владе.