Rezultati nagradnog konkursa „Digitalni čas“ u školskoj 2018/2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je odluku o izboru radova koji se nagrađuju na nagradnom konkursu „Digitalni čas“ u školskoj 2018/2019. godini.

Povodom konkursa prijavljeno je 375 radova, od kojih je 51 rad odabran za nagradu, i to: 17 radova u oblasti matematike, računarstva, informatike i tehničkog obrazovanja, 17 radova u oblasti društvenih nauka, umetnosti i sporta, i 17 radova u oblasti prirodnih nauka.

Svi radovi koji su ispunili uslove konkursa biće objavljeni u elektronskom Zborniku radova na adresi http://zbornikradova.mtt.gov.rs/

Zahvaljujemo se svim učesnicima konkursa na učešću i na doprinosu primeni informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovnom procesu, što nesporno doprinosi podizanju kvaliteta nastave, većom interesovanju učenika i boljem razumevanju nastavnog gradiva. Pozivamo sve nastavnike da u svom daljem radu koriste IKT, unapređuju kvalitet nastave, kao i da učestvuju i na narednim konkursima koji će se sprovoditi u ovoj oblasti.

Lista nagrađenih radova na konkursu "Digitalni čas" u školskoj 2018/2019. godini
254.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...