Донето решење о додели подстицајних средстава за развој традиционалних заната у Републици Србији

Конкурсна комисија за оцењивање je донела Решење о додели подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији за 2013. годину.

На конкурс се пријавило 152 привредна субјекта, а по заврешеном поступку оцењивања и бодовања, комисија је сачинила коначну ранг листу привредних субјеката којима ће бити додељена подстицајна средства. По формирању ранг листе, донето је Решење о додели подстицајних средстава у износу од 100.000 до 500.000 динара, док укупно расположива буџетска средстава за овај конкурс износе 15.750.000 динара.

Свим учесницима конкурса биће достављено коначно решење, а исплата подстицајних средстава за првих 45 рангираних привредних субјеката планирана је за период мај-јун 2013. године.

Ранг листа
94.9 KB
1301 Преузимања
Детаљније...