Расписан наградни конкурс „Дигитални час“ у школској 2015/16 години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“ у школској 2015/2016. години, чији је циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употреба информационих технологија које су применљиве у настави и уједно усклађене са задацима и циљевима часа.

Наградни конкурс намењен је свим предметним и разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република Србија.

Рад треба да садржи:
– приказ једне наставне јединице чију реализацију прати употреба информационих технологија као наставног средства и
– приказ активности реализованих током одређеног временског периода где је ИКТ стављен у функцију решавања одређеног, раније уоченог, васпитно-образовног проблема (нпр. дисциплина, мотивација, пажња, одсуство).

Рад може бити сврстан у једну од три групе наставних предмета и то:
– математика, информатика, рачунарство и техничко образовање
(од играчке до рачунара, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство);
– друштвене науке, уметност и спорт
(српски језик, страни језик, језик националне мањине као матерњи, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, верска настава, грађанско васпитање, народна традиција, руке у тесту, лепо писање, матерњи језик/говор са елементима националне културе, шах, историја, свакодневни живот у прошлости; цртање, сликање и вајање, хор и оркестар);
– природне науке
(свет око нас, природа и друштво, откривање света, чувари природе, географија, биологија, хемија, физика).

Пријавe за учешће на конкурсу подносе се од 09.11.2015. године до 20.11.2015. године попуњавањем електронске пријаве на веб страни: cas2.digitalneskole.gov.rs

Услови конкурса и информације у вези са његовим спровођењем налазе се у тексту конкурса.