Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2016/2017. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas“ u školskoj 2016/2017. godini, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad treba da sadrži:

  • prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva i
  • prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (npr. disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe nastavnih predmeta i to:

  • matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje
  • (od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo);

  • društvene nauke, umetnost i sport
  • (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);

  • prirodne nauke
  • (svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Prijave za učešće na konkursu podnose se od 4. novembra 2016. godine do 15. novembra 2016. godine popunjavanjem elektronske prijave na veb strani: http://cas2.digitalneskole.gov.rs.

Uslovi konkursa i informacije u vezi sa njegovim sprovođenjem nalaze se u tekstu konkursa.

Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola
609.8 KB
1898 Preuzimanja
Detaljnije...