Konačna rang lista pobednika nagradnog konkursa Digitalni čas 2012/2013.

Na Konkurs su pristigla 233 rada, od kojih je 51 rad nagrađen, dok je 229 radova ušlo u sastav Elektronskog zbornika „Digitalni čas 2012/2013.“ Svi radovi podeljeni su u tri grupe, prema nastavnom predmetu na koji se odnose.

Iz grupe predmeta Matematika, računarstvo, informatika i tehničko obrazovanje prijavljeno je 90 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi 87 radova.

U grupi za društvene nauke i sport priloženo je 87 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi  86 radova.

Iz grupe predmeta prirodnih nauka prijavljeno je 56 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi svih 56 radova.

Rang lista pobednika nagradnog konkursa Digitalni čas 2012/2013.
226.5 KB
1444 Preuzimanja
Detaljnije...

Komisija je odabrala 16 najboljih radova iz svake grupe predmeta, od kojih je za nosioca prve nagrade izabran jedan rad, druge nagrade tri rada i treće nagrade dvanaest radova.