Радна верзија Закона о робним берзама

Радна верзија Закона о робним берзама пропис је којим се први пут посебно уређује област робно-берзанског пословања у Србији. Циљ овог закона је да се омогући организовано, транспарентно и ефикасно трговање стандардизованим тржишним материјалом, који подразумева робу и терминске уговоре. Доношењем овог прописа створиће се правни амбијент неопходан за унапређење трговине стандардизоване и фунгибилне робе, а нарочито пољопривредних производа, развој робне берзе као посебне тржишне институције, и први пут могућност трговања посебним тржишним материјалом као што су термински уговори у промету ових производа. Закон о робним берзама треба да обезбеди правну сигурност, извесност планирања и инвестирања свих учесника на тржишту роба, и уопште већу инвестициону активност.

Законом о робним берзама уређују се делатност, услови за рад и организација робне берзе, унутрашња контрола трговања и берзански суд, заштитни фонд на робној берзи, рад инвестиционих друштава на робној берзи и робни инвестициони фондови, као и прописују забране злоупотреба не робно-берзанском тржишту.

С обзиром да материја робних берзи у овом моменту није уређена, као и на чињеницу да је повољан моменат да се у овој области заузме лидерска позиција у целом региону Југоисточне Европе, постоји потреба за квалитетним и усклађеним регулисањем ове материје у складу са највишим стандардима правне сигурности, ефикасности и економичности трговања.

Стручна радна група Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, у чијем су саставу поред представника овог министарства, узели учешће представници Комисије за хартије од вредности, Министарства финансија и привреде, Компензационог фонда, Продуктне берзе, академске заједнице и Пројекта за боље услове пословања (USAID/BEP), сачинила је радну верзију овог закона, која је доступна јавности у склопу претходне јавне расправе, првенствено намењену јавним консултацијама са стручном и пословном заједницом. Након окончања прелиминарне јавне расправе, односно консултација поводом Радне верзије закона, уследиће израда Нацрта закона и званична јавна расправа.

Радна верзија закона о робним берзама
106.0 KB
708 Преузимања
Детаљније...