Прелиминарнa листa рангирања и бодовања радова пристиглих на конкурс Дигитални час у школској 2012/2013.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавештава учеснике наградног конкурса Дигитални час у школској 2012/2013. години да је Комисија за рангирање и избор радова пристиглих на наградни конкурс Дигитални час у школској 2012/2013. години поднела министарству Извештај о стручној оцени радова пристиглих на наградни конкурс.

На Конкурс је пристигло 233 радова, од којих је 51 рад предложен за награђивање, док је 229 радова предложено за улазак у састав Електронског зборника. Сви радови подељени су у три групе, према наставном предмету на који се односе.

Из групе предмета Математика, рачунарство, информатика и техничко образовање пријављено је 90 радова, од којих је предложено да се у Зборнику објави 87 радова

· У групи за друштвене науке и спорт приложено је 87 радова, од којих је предложено да се у Зборнику објави  86 радова.

· Из групе предмета природних наука пријављено је 56 радова, од којих је предложено да се у Зборнику објави свих 56 радова.

Прелиминарна листа рангирања и бодовања радова пристиглих на наградни конкурс
192.1 KB
1405 Преузимања
Детаљније...
Образложење чланова комисије за радове за које су предложене специјалне награде
143.9 KB
594 Преузимања
Детаљније...
Закључак Комисије

Чланови Комисије су истакли да је наградни конкурс „ДИГИТАЛНИ ЧАС“ у школској 2012/2013. години  показао да се информационе и комуникационе технологије у све већој мери користе у настави што је показатељ развоја информатичког друштва којем тежимо.

Приговори учесника

Учесници могу да поднесу приговор на резултате Прелиминарне листе рангирања и бодовања радова пристиглих на наградни конкурс Дигитални час у школској 2012/2013. години до понедељка, 17. јуна 2013. године до 12 часова на адресу електронске поште: digitalni.cas@digitalnaagenda.gov.rs. Благовременим ће се сматрати приговори примљени до наведеног датума и часа.

Министарство одлучује о поднесеним приговорима. Учесници који упуте приговор биће обавештени путем електронске поште о одлуци о приговору.

По одлучивању о свим пристиглим приговорима, Министарство доноси одлуку о додели награда најкасније до 19. јуна 2013. године и објављује је на сајту Министарства www.mtt.gov.rs. Одлука о додели награда је коначна.

Више информација могу се добити путем телефона 011/20 20 200.