Прелиминарни резултати Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018. години на тему програми за жене у руралу.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Jавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018. години, на тему реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области.

Поводом Јавног конкурса пристигло је 65 предлога програма.

Комисија је извршила бодовање поднетих предлога програма и утврдила прелиминарну Листу од 8 програма предложених за доделу средстава.