Preliminarni elektronski zbornik radova nagradnog konkursa Digitalni čas

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obaveštava učesnike nagradnog konkursa Digitalni čas u školskoj 2012/2013. godini da je objavljen Preliminarni elektronski zbornik radova pristiglih na nagradni konkurs.

Početkom nedelje, komisija za rangiranje i izbor radova pristiglih na nagradni konkurs Digitalni čas u školskoj 2012/2013. godini podnela ministarstvu Izveštaj o stručnoj oceni radova pristiglih na nagradni konkurs.

Na Konkurs je pristiglo 233 radova, od kojih je 51 rad predložen za nagrađivanje, dok je 229 radova predloženo za ulazak u sastav Elektronskog zbornika. Svi radovi podeljeni su u tri grupe, prema nastavnom predmetu na koji se odnose.

Iz grupe predmeta Matematika, računarstvo, informatika i tehničko obrazovanje prijavljeno je 90 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi 87 radova

· U grupi za društvene nauke i sport priloženo je 87 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi 86 radova.

· Iz grupe predmeta prirodnih nauka prijavljeno je 56 radova, od kojih je predloženo da se u Zborniku objavi svih 56 radova.