Одлука о одобравању кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије у Републици Србији у 2015. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је одлуку о одобравању кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије у Републици Србији 2015. године у складу са Уредбом о распореду и коришћењу кредитних средстава за финансирање привредних субјеката у области информационо-комуникационе технологије („Службени гласник РС”, број 80/15).