Odluka o izboru Projekata za učešće u Programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija

Po sprovedenom Javnom pozivu za učešće u Programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komuinikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija, na osnovu preliminarne Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih Predloga projekata koji su podneti Ministarstvu, i nakon isteka roka za podnošenje prigovora, ministar je doneo Odluku o izboru Projekata za učešće u Programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Odluka o izboru Projekata
1.6 MB
276 Preuzimanja
Detaljnije...