Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2016. године – тема ИКТ заједнице

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2016. године – тема ИКТ заједнице, којима се додељују средства из буџета Републике Србије.

Поводом конкурса пристиглo је 97 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, и констатовано је да је 68 предлога програма испунило услове и у складу са тим узето у разматрање. Предлози програма предлагача који нису испунили услове за учешће нису узети у разматрање.

Одлуком о избору програма, 8 удружења је одабрано за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије.