Одлука о избору програма којем се из Буџета Републике Србије додељује дотација за подршку кластерима у области пословних услуга

Министарство трговине, туризма и телекомуникација додељује дотацију за подршку кластерима у области пословних услуга посредовања у промету и закупу непокретности у Републици Србији у 2015. години. Дотацију у износу од 1,2 милиона динара добило је удружење „Кластер некретнине“ из Београда за финансирање Програма „Едукација посредника и информисање јавности у области посредовања у промету и закупу непокретности“.