Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2017. години, на тему преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2017. године – тема преквалификација и доквалификација жена у области ИКТ , којима се додељују средства из буџета Републике Србије.

Поводом конкурса пристиглo је 26 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, и констатовано је да је свих 26 предлога програма испунило услове и у складу са тим узето у разматрање.

Одлуком о избору програма, 9 удружења је одабрано за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије.