Одлука о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2018. години, на тему израда аликација и организовање конференција

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2018. године на тему израда аликација за мобилне платформе у циљу постизања безбедности деце на интернету и организовање регионалних конференција на тему размене искустава у области подизања нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција.

Поводом конкурса пристигло 67 предлога програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, и констатовано је да је свих 67 предлога програма испунило услове и у складу са тим узето у разматрање.

Одлуком о избору програма, 15 удружења су одабрана за пружање подршке доделом средстава из буџета Републике Србије.