Obaveštenje o preliminarnim rezultatima javnog poziva za češće u programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Javnog poziva za češće u Programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Povodom Javnog poziva pristiglo je 20 Predloga projekata.

Komisija za rangiranje i izbor Predloga projekata pristiglih za učešće u Programu podrške je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača i ustanovljeno je da 17 Predloga projekata ispunjava zahtevane uslove. Predlozi projekata predlagača koji nisu ispunili ove uslove nisu uzeti u razmatranje.

Komisija je izvršila bodovanje podnetih Predloga projekata i utvrdila preliminarnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih Predloga projekata.

Obaveštenje o preliminarnim rezultatima Javnog poziva
246.0 KB
868 Preuzimanja
Detaljnije...