Oбавештење о прелиминарним резултатима јавног позива програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе популаризацији области информационо-комуникационих технологија

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Јавног позива за подношење предлога пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру Програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области информационо-комуникационих технологија.

Комисија за рангирање и избор пројеката пристиглих по Јавном позиву за подношење предлога пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру Програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту: Комисија) извршила је оцену испуњености услова за учешће предлагача, што подразумева да су предлози пројеката благовремено пристигли на писарницу Министарства, да предлагач  има статус удружења, задужбине, фондације, акредитоване високошколске установе или института, да је доставио потпуну основну и обавезну пратећу документацију на начин предвиђен јавним позивом и да су поштована правила која се односе на планирање реализације пројекта утврђена јавним позивом.

Поводом конкурса је пристигло 46 пријава са предлозима пројеката. Благовремено је пристигло 45 пријава. Утврђено је да 11 пријава нису поднете на начин и по правилима утврђеним условима јавног позива. Константовано је да је 34 предлога пројеката испунило услове за разматрање на конкурсу.

Комисија је извршила вредновање предлога пројеката, на основу чега је сачињена

Листа предлога којима се додељују средстава
78.8 KB
889 Преузимања
Детаљније...

Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарне резултате конкурса  до петка, 22. новембра у 12 часова.

Приговор се подноси на писарницу Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај, Немањина 22-26, 11000 Београд. Приговор мора да буде оверен печатом организације и потписан од стране овлашћеног лица организације. На допису је потребно означити: „Приговор на прелиминарне резултате Јавног позива за подношење предлога пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру Програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области информационо-комуникационих технологија”.

Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Oбавештење о прелиминарним резултатима
109.2 KB
834 Преузимања
Детаљније...