Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2015. године

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2015. године.

Поводом Конкурса је пристигло 209 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача, који су подразумевали: да су предлози програма благовремено послати, да предлагач има статус удружења, задужбине или фондације (невладине недобитне организације) и да је доставио потпуну основну документацију на начин предвиђен Конкурсом. Предлози програма предлагача који нису испунили ове услове нису узети у разматрање.

196 предлог програма је испунио услове за разматрање на Конкурсу.