Обавештење о прелиминарним резултатима Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва 2016. године

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне резултате Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2016. године.

Поводом конкурса је пристигло 164 пријава са предлозима програма. Комисијa за рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће предлагача и установљено је да 162 предлога програма испуњавају захтеване услове. Предлози програма предлагача који нису испунили ове услове нису узети у разматрање.

Комисија је извршила вредновање предлога програма у оквиру шест тема које су биле предвиђене конкурсом, на основу чега je сачињенa прелиминарнa листa од 61 програма који су предложени за доделу средстава.