Obaveštenje o odobravanju subvencije za podršku radu hotelske industrije Srbije

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 401-1342/2021-1 od 11. februara 2021. godine, usvojen je Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na osnovu navedenog Programa, dana 24. februara 2021. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva se dodeljuju u iznosu 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti podnosiocu zahteva ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje se donosi rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva i navedenih pojedinačnih iznosa subvencija po individualnom ležaju i smeštajnoj jedinici, pod uslovom da ukupno dodeljeni nominalni iznos subvencije po korisniku ne prelazi 800.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kategorisani hoteli koji se nalaze u privatnom vlasništvu sa teritorija 76 jedinica lokalne samouprave.

Osnovni preduslovi za sticanje prava za korišćenje subvencija su da nad privrednim subjektima nije pokrenut stečajni postupak, finansijsko restrukturiranje niti postupak likvidacije, kao i da se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR).

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od dana stupanja na snagu navedenog Programa zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći.

Po izvršenoj proveri ispunjenosti uslova, komisija obrazovana rešenjem ministra, utvrdila je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije.

Na osnovu spiska privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije, potrebno je da navedeni privredni subjekti otvore posebne namenske dinarske podračune u Upravi za trezor u svojim filijalama u roku od 7radnih dana od dana objavljivanja spiska na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ukoliko iste nisu već otvorili radi uplate subvencija po istom osnovu.

Kontakt telefoni: 011/3139672, 011/3139691 i 011/3139668