Листа вредновања и рангирања програма пристиглих на Конкурс за доделу дотација за подршку кластерима у области пословних услуга

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), Комисија за спровођење конкурса за доделу дотација за подрушку кластерима у области пословних услуга образована решењем број 119-01-195/2015-04 од 13. августа 2015. године, утврђује и објављује листу вредновања и рангирања програма.

Листа вредновања и рангирања програма
197.3 KB
395 Преузимања
Детаљније...