Javni poziv za učešće u programu podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima, fondacijama, obrazovno-vaspitnim, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama za podnošenje Predloga projekta za organizovanje konferencija i drugih događaja koji doprinosi promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija, radi učestvovanja u Programu podrške.

Predloženi projekti treba da se odnose na organizaciju konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija. Pomenuti događaji moraju da doprinesu informisanju stručne i šire javnosti u vezi sa napretkom i dostignućima u ovim oblastima, da obuhvate teme koje su od značaja za njihov razvoj, kao i da pruže podršku u razmeni saznanja i iskustava između stručnjaka u ovoj oblasti.

Projekat izabran Programom podrške biće sufinansiran u iznosu do 50% ukupnih troškova iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Maksimalni iznos bespovratnih finansijskih sredstava koji može biti dodeljen iznosi 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamiliona dinara) po projektu.

Način pisanja Predloga projekta: Predlog projekta se dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlog projekta pisan svojeručno ili pisaćom mašinom, kao i onaj koji je ispisan van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja Predloga projekta: Predlagač je dužan da Predlog projekta dostavi Ministarstvu do 31. oktobra 2016. godine do 15:30 časova. Predlog projekta pristigao po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekta se dostavlja Ministarstvu – Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji kao i u elektronskoj formi isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv Predloga projekta i tekst: «ZA JAVNI POZIV – NE OTVARATI«.

Ostala pravila Javnog poziva, obrasci, uputstvo kao i dodatne informacije za predlagače Predloga projekta, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:


Aneks 1_Smernice za podnosioce Predloga projekta
392.2 KB
274 Preuzimanja
Detaljnije...

Aneks 2_Uputstvo za pisanje Predloga projekta
234.6 KB
202 Preuzimanja
Detaljnije...

Aneks 3_Uputstvo za izradu budžeta
448.3 KB
459 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac 1 - Predlog projekta
99.8 KB
172 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac 2 - Tabelarni pregled budžeta projekta
84.0 KB
167 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac 3 - Narativni opis budžeta
46.6 KB
172 Preuzimanja
Detaljnije...