Javni poziv za učešće na ponovljenom Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije

Na osnovu Zaključka Vlade 05 broj: 401-1176/2013 od 12. februara 2013. godine  kojim se usvaja Program dodele sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije i Odluke o ponavljanju postupka po Konkursu broj: 401-00-27/2013-04 od 22. marta 2013. godine, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija ponavlja Javni pozivza učešće na Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija poziva zainteresovane fakultete iz oblasti primenjenih umetnosti koji su akreditovani i poseduju dozvolu za rad da podnesu prijavu na Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije.

Sredstva u iznosu od 2.500.000 dinara se dodeljuju bespovratno prijavi predloga projekta koja ostvari najviše bodova. Fakultet može podneti samo jednu prijavu na Konkurs.

Prijave se podnose na način propisan Javnim pozivom za učešće na Konkursu i Konkursnom dokumentacijom, koja se može preuzeti sa sajta ministarstva – odeljak Konkursi.

Blagovremenim će se smatrati prijave koje budu dostavljene na pisarnicu ili poštom na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka, 16. aprila 2013. do 12 časova.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na 011/3061-567.

Konkursna dokumentacija
507.4 KB
623 Preuzimanja
Detaljnije...