Javni poziv za podnošenje predloga programa za Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obaveštava zainteresovana udruženja, zadužbine i fondacije da se rok za podnošenje predloga programa na prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013., produžava do 15. jula 2013. godine do 16 časova.

Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje. (objavljeno 5. jula 2013.)

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu.

Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške programskim aktivnostima u sledećim oblastima:

1. Takmičenja u oblasti informatike i matematike

2. Bezbednost dece na Internetu

3. Digitalizacija kulturne baštine

4. Nastava u digitalnim kabinetima

5. Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Podnosioci predloga programa mogu da budu:

– udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,
– zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 08. 07. 2013. godine do 16 časova. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.
Propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štamppanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.
Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata koji su sastavni deo konkursa:

Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa
108.0 KB
1177 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 2 – Obrazac budžeta programa
91.6 KB
1150 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 3 – Narativni budžet
45.1 KB
1041 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 4 – Izvršni pregled predloga programa
37.9 KB
1031 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 5 – Upustvo za pisanje predloga programa
117.8 KB
1261 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 6 – Upustvo za sasatavljanje budžeta programa
367.1 KB
958 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 7 – Model ugovora
106.2 KB
1172 Preuzimanja
Detaljnije...

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.