Javni poziv – Program podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti IKT

Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji će biti sufinansirani u okviru programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, fondacijama, obrazovnim i naučnim ustanovama da podnesu predloge projekata za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu.

Podnosioci projekata mogu da budu:

  • udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,
  • fondacije upisane u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom,
  • akreditovane visokoškolske ustanove i instituti.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan isključivo na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Zainteresovani podnosioci predloga programa dužni su da predloge programa dostave Ministarstvu do 14.11.2013. godine do 16 časova. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo preporučenom poštom, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata koji su sastavni deo konkursa:

Smernice za podnosioce predloga projekata
160.0 KB
1068 Preuzimanja
Detaljnije...
Uputstvo za pisanje predloga projekta
104.2 KB
732 Preuzimanja
Detaljnije...
Uputstvo za sastavljanje budžeta
172.3 KB
801 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 1 - Predlog projekta
94.2 KB
571 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 2 - Tabelarni pregled budžeta projekta
84.0 KB
586 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 3 - Narativni opis budžeta
46.6 KB
507 Preuzimanja
Detaljnije...

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva: mtt.gov.rs/informacije/javni-pozivi/

Za pitanja za procedure vezane za prijavljivanje na Konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na telefon 011/2020-073.

Kontakt osoba: Milena Jocić Tanasković
e-mail: telekomunikacije@mtt.gov.rs
Odgovori na najčešće postavljana pitanja
75.2 KB
353 Preuzimanja
Detaljnije...
Javni poziv za sufinansiranje konferencija
Javni poziv za sufinansiranje konferencija Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
95.6 KB
682 Preuzimanja
Detaljnije...