Javni poziv za podnošenje predloga programa za javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2014. godine

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim programskim aktivnostima:

  1. Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
  2. Bezbednost dece na internetu
  3. Digitalizacija kulturne baštine
  4. Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija
  5. Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike

Podnosioci predloga programa mogu da budu:

udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,

zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 10. aprila 2014. godine do 16 časova. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Smernice za podnosioce predloga projekata
413.9 KB
1737 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 1 Obrazac za pisanje predloga projekta
104.4 KB
1262 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 2 Obrazac budžeta projekta
91.6 KB
933 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 3 Narativni budžet
45.1 KB
1057 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 4 Izvršni pregled projekta
37.9 KB
956 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 5 Uputstvo za pisanje predloga projekta
249.6 KB
1071 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 6 Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta
372.8 KB
846 Preuzimanja
Detaljnije...
Aneks 7 Model ugovora
230.5 KB
998 Preuzimanja
Detaljnije...

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Javni poziv
160.9 KB
1041 Preuzimanja
Detaljnije...