Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о информационој безбедности

На основу Закључка Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 Број: 011-7073/2015-1 од 2. јула 2015. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација у периоду од 3. јула до 23. јула 2013. године спроводи јавну расправу о Нацрту закона о информационој безбедности.

Позивају се представници државних органа, привредних субјеката, академске заједнице, струковних удружења, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања јавне расправе достављају Министарству трговине, туризма и телекомуникација путем електронске поште на e-mail: milan.vojvodic@mtt.gov.rs. или поштом на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о информационој безбедностиˮ.

У оквиру јавне расправе у петак, 10. јула 2015. године одржаће се округли сто у Београду, у Привредној комори Србије, Ресавска 15, сала 2, са почетком у 12 часова. Скуп ће отворити представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, који ће представити текст Нацрта закона о информационој безбедности, након чега ће сва заинтересована лица моћи да изнесу своје мишљење о тексту Нацрта закона.

Текст Нацрта закона о информационој безбедности припремила је Посебна радна група, која је образована 31. марта 2015. године од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, у којој су учествовали представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства одбране, Безбедносно-информативне агенције, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Генералног секретаријата Владе, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства спољних послова, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Управе за заједничке послове републичких органа, Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕСˮ, Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштански саобраћај и Привредне коморе Србије.

Нацрт закона о информационој безбедности
377.4 KB
1914 Преузимања
Детаљније...
Образложење
250.4 KB
749 Преузимања
Детаљније...
Образац за коментаре
16.1 KB
589 Преузимања
Детаљније...
Извештај са јавне расправе
45.2 KB
221 Преузимања
Детаљније...