Јавна расправа o Нацрту закона о трговини

У складу са Закључком 05 Број: 011-851/2019 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 31. јануара 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи Јавну расправу о Нацрту закона о трговини у периоду од 1. фебруара до 21. фебруара 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на е-маил: aleksandra.jokovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о трговини”.

Централни догађај одржаће се 5. фебруара 2019. године са почетком у 10:00 часова у Привредној комори Србије у Београду, ул. Теразије бр. 23, Велика сала, 2. спрат.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију Нацрта закона за разматарање на седници Владе.

Програм јавне расправе Нацрта закона о трговини
34.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Нацрт закона о трговини
111.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образложење Нацрта закона о трговини
77.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...