Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја мрежa нове генерације до 2023. године

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе од 13. септембра 2017. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. године.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 18. септембра до 8. октобра 2017. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на адресу: diјana.popovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за, електронске комуникације и поштански саобраћај Немањина 22-26, Београд.

У току јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће организовати округли сто, који ће се одржати 22. септембра 2017. године у Привредној комори Србије, Теразије 23, велика сала на II спрату, Београд, са почетком у 12 часова.

По окончању јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и припремити коначну верзију Предлога стратегије за разматрање на седници Владе.