Јавна расправа о Нацрту закона о поштанским услугама

У складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 10. новембра 2016. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о поштанским услугама.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 14. новембра до 3. децембра 2016. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на е-маил: marija.vucinic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, Немањина 22-26, Београд.

У току јавне расправе биће организован округли сто у Београду који ће се одржати 21. новембра 2016. године у Привредној комори Србије, Ресавска 15, сала 2, Београд, са почетком у 10 часова.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију Нацрта закона за разматарање на седници Владе.

Нацрт закона о поштанским услугама
479.2 KB
254 Преузимања
Детаљније...