Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности

У складу са Закључком 05 Број: 011-882/2019 Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије од 31. јануара 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности, у периоду од 4. фебруара до 25. фебруара 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, путем електронске поште на е-маил: dijana.popovic@mtt.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности”.

У току јавне расправе биће организован округли сто који ће се одржати 20. фебруара 2019. године у Привредној комори Србије, ул. Ресавска 15, сала 2, Београд, са почетком у 11,00 часова.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремити коначну верзију Нацрта закона за разматарање на седници Владе.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона информационој безбедности
281.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Преглед одредаба које се мењају
319.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Програм - Нацрт закона о изменама и допунама ЗИБ
127.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...