Јавна расправа на Предлог стратегије развоја сектора услуга

Министартсво трговине, туризма и телекомуникација у поступку припреме Предлог стратегије развоја сектора услуга, спроводи јавну расправу о Предлогу ове стратегије од 5. до 27. фебруара 2016. године.

Презентација и расправа о предложеном Нацрту стратегије биће организована у 19. фебруара 2016. године са почетком у 11 часова у Београду, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина бр. 2, сала 368, источно крило.

Позивају се представници органа и организација, јединица локалних самоуправа, пословних удружења, привредних субјеката, стручне јавности, међународних организација, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије, за време трајања јавне расправе доставе Министарству трговине, туризма и телекомуникација путем електронске поште на е-маил: upitniktg3@mtt.gov.rs или поштом на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа- Предлог стратегије развоја сектора услуга”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу стратегије и припремити коначну верзију Предлога стратегије за разматрање на седници Владе.

Предлог стратегије развоја сектора услуга
1.2 MB
276 Преузимања
Детаљније...