Додељене субвенције за очување и развој традионалних заната у Републици Србији у 2017. години

Решењем о додели субвенција за очување и развој традиционалних заната, додељено је деветнаест (19) субвенција привредним субјектима који се баве једним од 15 традиционалних заната. Субвенције су у износу од 300.000, 400.000 и 600.000 динара.

По спроведеном Конкурсу (који је трајао од 18. маја до 2. јуна 2017. године), а на основу предлога Комисије, коју је именовао министар ради утврђивања предлога о додели субвенција, донето је Решење о додели субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2017. години.

Субвенције су додељене занатлијама који се баве следећим традиционалним занатима: ткањем, ћилимарством, везом, терзијским занатом, кожухарством, опанчарством, филигранством, грнчарством, бачварством, казанџијским занатом, коларством, лицитарством, млинарством и пекарством, иконописом и израдом традиционалних музичких инструмената (15 традиционалних заната) , и то: четири субвенције по 300.000 динара, десет субвенције по 400.000 динара и пет субвенција по 600.000 динара.

Извештај о употреби субвенције привредни субјекти достављају Министарству, на начин и у роковима који су дефинисани конкурсном документацијом.
У прилогу Решење и Ранг листа додељених субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2017. години


Ранг листа додељених субвенција
12.2 KB
122 Преузимања
Детаљније...