Јавне консултације о Нацрту акционог плана за развој електронских комуникација 2012-2014 године

Mинистарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација покреће јавне консултације о Нацрту акционог плана за развој електронских комуникација 2012-2014 године.


Јавне консултације о Нацрту акционог плана за развој електронских комуникација 2012-2014 године, ће трајати од 15. новембра до 30. новембра 2012. године. Предмет консултација:

Начин учешћа у јавној расправи

Коментаре можете слати на:

– e-mail адресу: sanja.grcic@digitalnaagenda.gov.rs

– факсом на број: 011/20-20-066

– поштом на адресу: Mинистарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд (са назнаком „Јавна расправа – Нацрт акционог плана за развој електронских комуникација 2012-2014”)

Контакт особа за спровођење јавних консултација је Сања Грчић, 011/20-20-074.

Пристигли коментари:

Телеком Србија
4.6 MB
635 Преузимања
Детаљније...

Tеленор
106.9 KB
549 Преузимања
Детаљније...

ЈП Емисиона техника и везе
1.0 MB
334 Преузимања
Детаљније...

АНЕМ
101.5 KB
424 Преузимања
Детаљније...