Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača

Republika Srbija

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE I FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD 2012 – 2013. GODINA

TEMA: Jačanje kapaciteta udruženja potrošača na unapređenju savetovanja i informisanja potrošača

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za period 2012 – 2013. godina su Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, broj 51/09, 99/11), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 8/12), član 131. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, broj 73/10) i Zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (Sl. glasnik RS, broj 93/12).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa (u daljem tekstu: podnosilac prijave), ima samo ono udruženje potrošača koje je evidentirano (Pravilnik o evidenciji udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača „Sl. glasnik RS”, br. 32/11), a čije je sedište u regionu za koji konkuriše.

Predlog programa podnosi se samo za jedan region i to tako da udruženje ili savez, podnosilac predloga, ima sedište u regionu na koji se program odnosi. Ukupno će biti izabrana četiri programa udruženja potrošača i to po jedan za svaki od sledećih regiona:

  1. Vojvodina,
  2. Šumadija i Zapadna Srbija,
  3. Južna i Istočna Srbija, i
  4. Beograd.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja ili saveza je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (Sl. glasnik RS, broj 93/12) i iznose ukupno 32.200.000,00 (slovima: tridesetdvamilionadvestotinehiljada) dinara.

Iznos sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača iznosi:

–          najmanje 6.500.000,00 (slovima: šestmilionapetstotinahiljada) dinara, a najviše 6.800.000,00 (slovima: šestmilionaosamstotinahiljada) dinara za region Vojvodine, region Šumadije i Zapadne Srbije i region Južne i Istočne Srbije; i

–          najmanje 11.500.000,00 (slovima:jedanaestmilionapetstotinahiljada) dinara, a najviše 11.800.000,00 (slovima: jedanaestmilionaosamstotinahiljada) dinara za region Beograda.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 26. oktobar 2012. godine do 16 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovinei telekomunikacija, Odeljenje za zaštitu potrošača,  br. telefona: 011/361-0273; e-mail adresa: olivera.maric@mtt.gov.rs

Ovde možete preuzeti:

 

Rešenje o izboru programa
162.9 KB
395 Preuzimanja
Detaljnije...