Конкурс за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача

Република Србија

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД 2012 – 2013. ГОДИНА

ТЕМА: Јачање капацитета удружења потрошача на унапређењу саветовања и информисања потрошача

Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за период 2012 – 2013. година су Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09, 99/11), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 8/12), члан 131. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, број 73/10) и Закон о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2012. годину (Сл. гласник РС, број 93/12).

Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има само оно удружење потрошача које је евидентирано (Правилник о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача „Сл. гласник РС”, бр. 32/11), а чије је седиште у региону за који конкурише.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење или савез, подносилац предлога, има седиште у региону на који се програм односи. Укупно ће бити изабрана четири програма удружења потрошача и то по један за сваки од следећих региона:

  1. Војводина,
  2. Шумадија и Западна Србија,
  3. Јужна и Источна Србија, и
  4. Београд.

Број предложених програма од стране једног удружења или савеза је ограничен на један програм.

Финансијска средства су обезбеђена Законом о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2012. годину (Сл. гласник РС, број 93/12) и износе укупно 32.200.000,00 (словима: тридесетдвамилионадвестотинехиљада) динара.

Износ средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача износи:

–          најмање 6.500.000,00 (словима: шестмилионапетстотинахиљада) динара, а највише 6.800.000,00 (словима: шестмилионаосамстотинахиљада) динара за регион Војводине, регион Шумадије и Западне Србије и регион Јужне и Источне Србије; и

–          најмање 11.500.000,00 (словима:једанаестмилионапетстотинахиљада) динара, а највише 11.800.000,00 (словима: једанаестмилионаосамстотинахиљада) динара за регион Београда.

Рок за подношење пријава предлога програма је 26. октобар 2012. године до 16 часова.

Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити Министарству спољне и унутрашње трговинеи телекомуникација, Одељење за заштиту потрошача,  бр. телефона: 011/361-0273; e-mail адреса: olivera.maric@mtt.gov.rs

Овде можете преузети:

 

Решење о избору програма
162.9 KB
395 Преузимања
Детаљније...