Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa

Na predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vlada je 14. marta 2013. godine usvojila Odluku o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji. Strategijom su postavljeni glavni ciljevi i smernice za uspešno uvođenje digitalnog i gašenje analognog televizijskog i radio programa u Republici Srbiji. Državni sekretar za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj, Stefan Lazarević, ističe da će se ovim prelaskom na adekvatan način ostvariti osnovni nacionalni interes u oblasti uvođenja razvoja digitalnih elektronskih komunikacija.

Izmene Strategije imaju za cilj da omoguće unapređenje regulatornog okvira neophodnog za uspešno sprovođenje procesa digitalizacije, kao i da definišu neophodne korake u pogledu informisanosti građana o prelasku na digitalno emitovanje televizijskih programa. Ovim izmenema predviđeno je i ispitivanje parametara mreže pre potpunog isključivanja analognog i prelaska na digitalni signal, korišćenjem Inicijalne mreže za testiranje emitovanja digitalnog televizijskog signala. Po rečima Lazarevića, testiranje i ispitivanje parametara mreže predstavlja neophodan uslov da bi se uspešno prešlo na digitalno emitovanje televizijskog programa u Republici Srbiji u skladu sa praksom susednih zemalja.

Sastavni deo Odluke jeste Akcioni plan za sprovođenje strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji, kojim su predviđene obaveze nadležnih organa u procesu digitalizacije i utvrđeni rokovi za njihivu realizaciju.

 

Akcioni plan za sprovođenje strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa programa
196.1 KB
986 Preuzimanja
Detaljnije...