Акциони план за спровођење Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма

На предлог Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Влада је 14. марта 2013. године усвојила Одлуку о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији. Стратегијом су постављени главни циљеви и смернице за успешно увођење дигиталног и гашење аналогног телевизијског и радио програма у Републици Србији. Државни секретар за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај, Стефан Лазаревић, истиче да ће се овим преласком на адекватан начин остварити основни национални интерес у области увођења развоја дигиталних електронских комуникација.

Измене Стратегије имају за циљ да омогуће унапређење регулаторног оквира неопходног за успешно спровођење процеса дигитализације, као и да дефинишу неопходне кораке у погледу информисаности грађана о преласку на дигитално емитовање телевизијских програма. Овим изменема предвиђено је и испитивање параметара мреже пре потпуног искључивања аналогног и преласка на дигитални сигнал, коришћењем Иницијалне мреже за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала. По речима Лазаревића, тестирање и испитивање параметара мреже представља неопходан услов да би се успешно прешло на дигитално емитовање телевизијског програма у Републици Србији у складу са праксом суседних земаља.

Саставни део Одлуке јесте Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији, којим су предвиђене обавезе надлежних органа у процесу дигитализације и утврђени рокови за њихиву реализацију.

 

Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма програма
196.1 KB
986 Преузимања
Детаљније...